Rugăciuni bătrâni slăbire Optina

un ghimbir trebuie să piardă în greutate

Pe bătrâni şi tineri, pe nobili şi pe sărmani, pe înţelepţii veacului acestuia şi pe cei simpli, pe toţi care veneau la voi cuprinşi de necazuri, i-aţi liniştit şi mângâiat duhovniceşte, cu lumina adevărului lui Hristos i-aţi luminat şi i-aţi reînviat duhovniceşte.Pentru înflorirea şi faima sa, Optina îi este datoare cuviosului întemeietor Moisei, care a condus-o treizeci şi şapte de ani, până la sfârşitul vieţii sale. Datorită lui, obştea a fost dusă la ordinea deplină.

Chichagova sistem de nutritie dieta

Apreciez seriozitatea celor scrise si de aceea îţi voi răspunde cu aceeasi seriozitate. Înainte de toate vreau să-ţi spun ca, după ştiinţa noastră, astăzi nu mai sunt „stareţi” – cum s-ar spune, adevăraţi bătrâni purtători de Dumnezeu (în duhul bătrânilor de la Optina), care sa te îndrume nu prin înţelepciunea proprie sau prin modul în care ei îi înţeleg.Pe bătrâni şi tineri, pe nobili şi pe sărmani, pe înţelepţii veacului acestuia şi pe cei simpli, pe toţi care veneau la voi cuprinşi de necazuri, i-aţi liniştit şi mângâiat duhovniceşte, cu lumina adevărului lui Hristos i-aţi luminat şi i-aţi reînviat duhovniceşte.

Cuvioşii stareţi de la Optina au ajuns să fie pentru Rusia adevăraţi luminători ai credinţei vii. Puterea harului dumnezeiesc, care a umplut de bucurie şi dragoste inimile stareţilor, i-a făcut tămăduitori ai sufletelor omeneşti.RUGĂCIUNE CĂTRE SFINŢII STAREŢI DE LA OPTINA. Dumnezeiască ceată a cuvioşilor părinţi, stareţi purtători de Dumnezeu ai Optinei, care cu viaţa cea îngerească pe pământ aţi strălucit şi în cetatea cea cerească cu slavă v-aţi proslăvit.